استاندارد پستهای فوق توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی – گزارشات فنی–پستهای فوق توزیع کات اوت فیوز


1- مقدمه
در این گزارش کاربرد کات اوت فیوز به جای کلید فشار قوی (دژنکتور) و سیستم حفاظتی مربوطه و مزایا و معایب آن در پست های توزیع (33) 20/132 کیلو ولت معمولی مورد بررسی قرار می گیرد. این گونه پست ها معمولا دارای یک فیدر خط و دو عدد ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت 15 تا 20 مگاولت آمپر بعلاوه سوئیچیگیر (33) 30 کیلوولت می باشد.
توضیحات کاربرد فیوز اکثرا جنبه اقتصادی داشته و به شرح زیر است:
1. صرفه جویی در خرید دژنکتور و ترانسفورماتور جریان 132 کیلوولت
2. صرفه جویی در خرید تابلوهای رله و کنترل مربوط به 132 کیلوولت و تابلوهای پی ال سی
3. حذف سیستم دی سی
4. صرفه جویی در کار ساختمانی
5. زمان کوتاه نصب
6. سادگی نگهداری
دلایل فوق که مهمترین آن دلایل اقتصادی و سادگی سیستم می باشد باعث کاربرد گسترد فیوز در برخی از ترانس های توزیع 0.4 / (33) 30 کیلوولت بدلیل قیمت کم آنها در قیاس با ترانس ها فوق توزیع شده است ولی کاربرد آن در سطوح ولتاژی بالاتر بالاخص پست های توزیع (33) 30 کیلوولت باید با تعمق و دقت بیشتری صورت پذیرد. اگرچه طرح مذکور در سیستم های قدیمی نصب شده زیاد دیده شده است و هم اکنون هم در نقاطیکه نصب سریع یک پست توزیع بدون برنامه ریزی قبلی ضرورت پیدا می کند
شاید نصب آن به طور موقت و کوتاه مدت اجتناب ناپذیر و قابل توجیه باشد اما از آنجایی که سیستم فوق فاقد حفاظت کافی و کنترل مناسب جهت ترانسفورماتور می باشد انتخاب آن در مقابل خطراتی که ترانسفورماتور را تهدید می کند خالی از اشکال نخواهد بود.
عمدتا دلایل اساسی نفی اینگونه پست ها به شرح زیر است :
1. حفاظت ناکافی در مقابل خطاهای داخلی ترانس
2. حذف حفاظت های مکانیکی و داخلی ترانسفورماتورها و آلارمهای ضروری در این رابطه
3. عدم امکان ارسال اطلاعات به مرکز دیسپاچینگ
4. ...

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf