استاندارد پست های (33) 20/132 کیلوولت معمولی – مشخصات و جداول فنی ترانسفورماتورنقشه ها و جداول و مطالب به زبان انگلیسی
 


دریافت نسخه کامل با فرمت pdf