استاندارد یراق آلات خطوط 230 کیلو ولت ایران - جلد اول: کلیات و محاسبات مکانیکی

کلیات:


مقدمه
یراق آلات خطوط انتقال نیرو بخاطر نقش حساسی که در برقراری ارتباط میان هادی و برج ایفا می نمایند بایستی از چنان مقاومت مکانیکی برخوردار باشند که تحت شرایط جوی گوناگون و بارهای مختلفی که به آنها وارد می شود تحمل داشته و در اثر تغییرات درجه حرارت و شرایط محیطی مقامت مکانیکی آنها کاسته نشود.
یراق آلات خطوط انتقال نیرو تقریبا همگی تحت تاثیر نیروهای کششی قراردارند و با تغییر شرایط جوی در فصول مختلف میزن نیروهای وارده بر آنها بین حداقل و حداکثر که مقدار آنها با دقت نسبتا مناسبی قابل محاسبه است تغییر می کند.
عدم دقت در انتخاب یراق آلات خطوط انتقال به خصوص در خواص مکانیکی مواد بکار رفته در آنها موجب خواهد شد که این قطعات در تکرار دورهای بارگذاری دچار پیری سریع شده و بخش مهمی از مقاومت خود را از دست بدهند و بناچار در زمانی زودتر از موعد پیش بینی شده برای عمر خط که معمولا بایستی 30 سال باشد دچار شکست شوند. که این امر به نوبه خود و در اغلب موارد به خسارات سنگین تری در برج یا هاید می انجامد و سرانجام تداوم جریان برق را که از اهداف اصلی خطوط انتقال نیروست دچار وقفه می نماید.
نکته ای که اشاره به آن در اینجا ضرورت دارد آن است که انتخاب قطعه مناسب بهمعنی انتخاب گرانترین نوع آلیاژ یا فلز برای ساخت آن قطعه نیست. بناچار انتخاب این قطعات بایستی با توجه به خواصی که ذیلا ذکر می شود انجام شود:
1. مقاومت مکانیکی فلز یا آلیاژ
2. سهولت تولید
3. سهولت نصب
4. قیمت تمام شده
ترکیب بهینه ای از خواص بالا را باید در انتخاب اتصالات مد نظر قرار دارد.
انواع اتصالات
در یک تقسیم بندی عمومی که در آن فقط رفتار مکانیکی یراق آلات مورد توجه باشد می توان این تجهیزات را به دو گروه .....

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf