استاندارد یراق آلات خطوط 400 کیلوولت ایرانفهرست مطالب
1. مقدمه
2. کلیات خطوط انتقال نیرو و برخی از مشخصات فنی اشکالات
3.فرضیات و اطلاعات درنظر گرفته شده برای محاسبه و انتخاب یراق آلات
4. محاسبات و نتایج
5. تنوع زدایی در انتخاب یراق آلات
6. مشخصات فنی و مواد و کاربرد آن
7. کلاس پیچ و مهره
8. منابع مورد استفاده
9. مشخصات فنی یراق الات فارسی و انگلیسی
10. نقشه ها

دریافت نسخه کامل با فرمت pdf