مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) – قسمت سوم: فلش (افتادگی ولتاژ) و قطعی ولتاژ


1. هدف
هدف از تدوین این استاندارد شناخت و بررسی مفهوم فلش ولتاژ، تخمین مشخصات و بررسی اثرات آن بر پایداری تجهیزات را در بر می گیرد.
2. دامنه کاربرد
این استاندارد شناخت مفهوم فلش ولتاژ، روش های تخمین مشخصات فلش ولتاژ و اثرات آن بر پایداری تجهیزات را در بر می گیرد.
1-3. تعاریف
فشل ولتاژ کاهشی در دامنه ولتاژ موثر با طول دوره کوتاه مدت (5/0 سیکل تا یک دقیقه) است که معمولا علت آن ایجاد اتصال کوتاه در شبکه و با راه اندازی موتورهای بزرگ بوده و شرکت های برق با مسائل مختلفی در خصوص آن  مواجه باشند.
2-3. کلیات
دلایل متعددی برای بررسی فلش ولتاژ وجود دارد که از مهمترین دلایل می توان به وجود بارهای حساس در برخی از مشترکین اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی اشاره نمود. وسایل مورد استفاده توسط مشترکین مانند کنترل کننده ها، محرکه های با قابلیت تنظیم سرعت، کامپیوترها و غیره به فلش ولتاژ بسیار حساس هستند.
حتی رله ها و کنتاکتورهایی که برای راه اندازی موتورها استفاده می شوند نسبت به این پدیده حساسیت نشان می دهند. از سوی دیگر در اثر ایجاد هرگونه اشکال در شبکه، ممکن است حافظه کنترل کننده های کامپیوتری پاک شود. علاوه بر آن فرایندهایی که توسط این کامپیوترها کنترل می شوند روز به روز پیچیده تر شده و در نتیجه مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که آن ها مجددا راه اندازی شوند. بنابراین وقوع فلش یا قطعی ولتاژ نسبت به گذشته تاثیر بیشتری خواهد داشت.

 دریافت فایل کامل با فرمت pdf