اجرا

شرکت آکان با بیش از یک دهه پشتوانه علمی و تجربی آمادگی اجرای پروژه های سیستم زمین را دارد.  آکان به یاری پرسنل کارآزموده و مهندسین مجرب خود انواع روش های اجرای سیستم اتصال به زمین را متناسب با جنس خاک و شرایط پروژه و بر اساس آخرین استانداردها  و بخشنامه های داخلی و خارجی انجام می دهد.

انواع روش های اجرای سیستم ارت:

1. حفر چاه:

یکی از معمول ترین روش های اجرای سیستم ارت روش عمقی (حفر چاه) می باشد. که خود به طرق مختلفی انجام می شود. ازجمله:  یک صفحه ای، دو صفحه ای، سه صفحه ای، رینگ و ... که بسته به جنس خاک و مقدار مقاومت اولیه می توان از هر کدام از آنها استفاده کرد. 

 

2. میله کوبی:

همانطور که از اسم این روش پیداست میله های ارت استاندارد در فواصل معین به زمین کوبیده شده و با استفاده از یک رشته سیم مسی بدون روکش به هم متصل می گردند. میله هایی که در این روش استفاده می شود اتمایز (کاپرولد) می باشد. شرکت آکان به هیچ عنوان از میله های تمام مس یا دوزه کشی (کاپرباند) استفاده نمی کند.

 

3. روش یوفر (فونداسیون):

این روش نسبتا روش کم هزینه ای است زیرا هم همبندی است و هم روشی برای اجرای سیستم اتصال به زمین. اما یک شرط مهم دارد و آن اینکه این روش حتما باید در مراحل اولیه ساخت و ساز انجام شود در غیر اینصورت باید روش دیگری را برای اجرای سیستم ارت به کار گرفت. 

 

 

4. کم عمق:

این روش در مناطقی اجرا می شود که به دلیل جنس خاک نمی توانیم در عمق زمین سیستم ارت اجرا کنیم در نتیجه امکان میله کوبی یا حفر چاه وجود ندارد.